Friday, November 18, 2011

10 muwasafat tarbiyah1. Salimul Aqidah(Aqidah yang bersih)
  ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua bagi Allah Tuhan semesta alam’ (QS 6:162). 
2. Shahihul Ibadah(Ibadah yang benar )
 ‘solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat.’  (HR. Muslim)
3. Matinul Khuluq(Akhlak yang kukuh)
‘Dan sesungguhnya kamu benar- benar memiliki akhlak yang agung’ (QS 68:4).
4. Qowiyyul Jismi(kekuatan jasmani)
 Rasulullah Saw bersabda yang artinya: ‘Mu’min yang kuat lebih aku cintai daripada mu’min yang lemah’ (HR. Muslim).
5. Mutsaqqoful Fikri(Luas Dalam Pengetahuan)
 Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir (QS 2:219). 
Katakanlah:samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (QS 39:9).
6. Mujahadatun Linafsihi
Tidak beragmana seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa (ajaran islam) (HR. Hakim).
7. Harishun ‘ala Waqtihi(sangat menjaga masa)

8. Munazhzhamun fi Syu’unihi(Teratur dalam suatu urusan)

9. Qodirun ‘alal Kasbi(Memiliki kemampuan usaha sendiri )

10. Naafi’un Lighoirihi(Bermanfaat bagi orang lain )
 Rasulullah saw bersabda yang artinya: sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. Qudhy dari Jabir). 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...